ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot

dot
About Us
บริษัท อัศกรณ์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (Safety Product) ทุกชนิดที่มีความทันสมัย และมีคุณภาพสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น บริษัทฯ มี นโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มุ่งมั่น พัฒนาที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า เน้นการสนับสนุนก่อนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็ง และการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสร้างการบริการ และแนะนำสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับทางลูกค้า